Advokathjälp

Som vi tidigare berättat har PFK ett samarbetsavtal med Heidenstam Legal Advokat AB i Stockholm och dess medarbetare Mats Fogeman.

PKF:s medlemmar kan vända sig till Mats Fogeman med upphovsrättliga frågor. Mats är fotograf och jurist specialiserad på upphovsrätt och övriga immateriella frågor. Avtalet med PFK ger medlemmarna rätt att vända sig till Mats för en första rådgivande konsultation i rättsliga frågor. Det kan t ex handla om hur man hanterar bildstölder, avtal eller andra frågor som man kan uppkomma i yrkesutövningen som fotograf.

Mats har en lång erfarenhet som fotograf, både frilans och anställd, men arbetar numera heltid med juridik på advokatbyrån.
Mats Fogeman nås på: 08-663 20 20
Eller: mats@heidenstamlegal.se

Lasse Hejdenberg/Ordf PFK Sverige

Dela med dig!

Tuned by We like it simple