Ändra dina uppgifter

Har du flyttat, bytt jobb eller begåvats med ett nytt mobilnummer?
Oavsett vilket vill vi som administrerar medlemsregistret ha reda på det. Alla frågor som rör ditt medlemskap avhandlas via följande e-postadress:
medlem@pfk.se

 

Obs!
Om du har valt valt att vara sökbar här på hemsidan måste du själv uppdatera dina uppgifter. Vi ansvarar inte för att de sökbara uppgifterna är korrekta. Du ändrar dina uppgifter genom att logga in och därefter klickar du på ”Profile”. Om du inte redan är sökbar men vill finnas med klickar du här för mer information.

Tuned by We like it simple