Ändra dina uppgifter

Har du flyttat, bytt jobb eller begåvats med ett nytt mobilnummer?
Oavsett vilket vill vi som administrerar medlemsregistret ha reda på det. Alla frågor som rör ditt medlemskap avhandlas via följande e-postadress:
medlem@pfk.se