Årsmöte PFK Sverige 2021

Årsmötet skjuts fram och hålls via videolänk onsdag 2 juni 17:30.

Endast medlemmar i PFK som betalt årsavgift för 2021 har yttranderätt på årsmötet och endast distriktsombuden har rösträtt. Kontakta din distriktsordförande för mer information om ombuden.

Ärenden, motioner och förslag till valberedningen ska vara sekreteraren (margareta@kontinent.se) respektive valberedningen (christoffer.hjalmarsson@svt.se) tillhanda senast den 24 maj.
Anmälan till årsmötet skickas till Maxim (maxim@bildbyran.se) senast 30 maj. Möteslänken kommer skickas ut till samtliga anmälda senast en timme innan mötet. 

Möteshandlingar, bokslut och verksamhetsberättelse publiceras på vår hemsida www.pfk.se och på sociala medier senast en vecka före årsmötet.

Nuvarande stadgar och information om SJF kan läsas här. På årsmötet kommer förslag på stadgeändringar att behandlas. Dessa godkändes på årsmötet i höstas (se protokoll) och måste godkännas även på detta årsmöte för att bli gällande. Utöver det kommer ännu ett förslag på stadgeändring att behandlas. 

Valberedningens förslag till styrelse kommer att tillkännages på årsmötet. För att komma i kontakt med valberedningen kontakta christoffer.hjalmarsson@svt.se

Kontaktuppgifter till dina distriktsombud hittar du här: Norrland/Dalarna, Stockholm, Östra, Västra, Södra

Förslag om uppgång i SJF. Styrelsen kommer på årsmötet lägga fram ett förslag om att PFK Sverige från och med 1 januari 2022 blir en förening i Journalistförbundet och deras nya bildklubb. Syftet är att PFK Sverige ska leva kvar under samma namn och organisationsnummer och även förbli ägare till Årets Bild. Möjligheten att diskutera stadgeändringar mm kommer finnas på vår Facebook grupp när möteshandlingarna finns tillgängliga.

För övriga frågor når du oss i styrelsen här.

Hälsingar, styrelsen PFK Sverige

Nora Lorek, ordförande
Sofia Åström, vice ordförande
Margareta Bloom Sandebäck, sekreterare
Pontus Lundahl, kassör
Maxim Thoré, ledamot