Bli medlem

Du ansöker till Pressfotgrafernas Klubb Sverige genom att fylla i formulärets samtliga delar. Därefter granskas din ansökan av det distrikt du vill bli medlem i.
Svarstiderna kan variera då beslut om medlemskap vanligen tas i samband med styrelsemöten. Om du har frågor kring din ansökan kontaktar du det distrikt du vill bli medlem i.

Alla ansökningar loggas med datum, tid och IP-nummer. Uppgifterna ligger till grund för PFK’s interna hantering av medlemmar och lämnas inte ut till andra parter.

Tuned by We like it simple