Fler fotoförbud

Förslaget att förbjuda fotografering som kränker enskildas personliga integritet begränsar den öppenhet och offentlighet som är medias mål. Det skriver Mia Karlsvärd som är vice ordförande i Pressfotografernas klubb. 

En ny bild håller på att växa fram i Sverige. Eller rättare sagt en censurering av bilder smyger sig in mer och mer i vårt samhälle.

Alla dessa förbud påverkar inte bara oss som har fotografi som yrke utan även er som älskar att ta spontanbilder, dokumentära bilder av vår vardag.

Nu senast införde flera landsting fotoförbud. Varför?

Säkert med goda avsikter att skydda de som inte valt att bli fotograferade när de vistas på sjukhus. Men det får biverkningar, och jag är rädd att fotoförbud kan misstolkas.

När skolan införde föreskrifter om fotoförbud hette det att det var för att barn med skyddad identitet inte skulle förekomma på bild. Men utvecklingen har snabbt accelererat och nu skriver många föräldrar på att de inte vill att deras barn ska fotograferas i skolan.

Många föräldrar skriver säkert på blanketten av oro för sina barn. Men vad är de rädda för? Att bilderna läggs ut på en sida för att visa skolans aktiviteter? Det medför också problem när vi från media kommer för att intervjua barnen. Exempelvis vad de tycker om skolmaten, skolskjutsar eller lärarantalet med mera.

En stor andel barn har alltså ingen möjlighet att ha åsikter i media, och på så sätt förändra sin skolvardag. Min 13-åriga dotter sa – Det är ju censur.

Uppdraget att granska, bevaka och förmedla nyheter inskränks mer och mer. Och nu eldar Justitiedepartementet med Beatrice Ask i spetsen på ytterligare med lagförslaget om fotoförbud.

Vill vi ha ett sådant samhälle? Ett Sverige fattigt från den dokumentära bilden? På topp 10 listan över vad ungdomar önskar för prylar står kameran högt upp. Låt våra unga få använda den tekniken utan att känna sig bakbundna av förbud.

Vad är vi rädda för? Att bli plåtade i duschen, i sovrummet av före detta pojkvänner? Sådana stollar är svåra att skydda sig från, men borde kunna stävjas med andra lagar. Kommer nästa steg bli att penslar blir förbjudna för risken att avbilda?

Hur ska du och jag veta när det är lagligt att lyfta kameran och trycka på avtryckaren. Hittills har jag som pressfotograf med de etiska reglerna i ryggraden och moralens fana i fotoväskan kunnat ta mina bilder och sedan i osäkra fall kunnat komma överens med ansvarig utgivare om bilderna ska publiceras eller ej.

Men med detta lagförslag utläser jag att vi redan vid fotograferingstillfället kan anklagas för brott. Det har hittills enbart kunna ske om man fotograferat vid platser som är skyddsområden, såsom militära områden.

Öppenhet och offentlighet är ju till för alla medborgare. Så inga fler lagar med inskränkningar, men gärna en etisk debatt. Ryt ifrån nu alla som vill fortsätta ta bilder spontant i Sverige.

MIA KARLSVÄRD VICE ORDFÖRANDE PRESSFOTOGRAFERNAS KLUBB, FOTOGRAF ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN OCH LEDAMOT I JOURNALISTFÖRBUNDETS YRKESETISKA NÄMND

Även tidningen Medievärlden har uppmärksammat detta på sin hemsida:
Läs artikeln här

Dela med dig!

Kommentarer är stängd.

Tuned by We like it simple