Årsmöte PFK Sverige 2020

         

Kallelse till årsmöte PFK Sverige

Det är äntligen dags för årsmöte i PFK Sverige. Årsmötet hålls via videolänk söndag 20 september 10:00.

Endast medlemmar i PFK som betalt årsavgift för 2020 har yttranderätt på årsmötet och endast distriktsombuden har rösträtt. Kontakta din distriktsordförande för mer information om ombuden.

Ärenden, motioner och förslag till valberedningen ska vara sekreteraren (margareta@kontinent.se) respektive valberedningen (christoffer.hjalmarsson@svt.se) tillhanda senast den 11 september.
Anmälan till årsmötet skickas till sekreteraren (margareta@kontinent.se) senast 17 september. Möteslänken kommer skickas ut till samtliga anmälda senast en timme innan mötet.

Möteshandlingar, bokslut och verksamhetsberättelse publiceras på vår hemsida www.pfk.se och på sociala medier senast en vecka före årsmötet.
Här finns informationsunderlag för samtalet om PFK Sveriges Framtid.

Nuvarande stadgar kan läsas här. På årsmötet kommer förslag på stadgeändringar att behandlas. Dessa måste godkännas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Nuvarande stadgar
Förslag på stadgeändringar
Stadgeändringarna i detalj

Valberedningens förslag till styrelse kommer att tillkännages på årsmötet. För att komma i kontakt med valberedningen kontakta christoffer.hjalmarsson@svt.se

Kontaktuppgifter till dina distriktsombud hittar du här: Norrland/Dalarna, Stockholm, Östra, Västra, Södra

Vi kommer på årsmötet diskutera framtiden för PFK Sverige och alternativen vid eventuell upplösning av förening i framtiden. Ett första beslut om det kommer som tidigast tas våren 2021. Möjligheten att diskutera Stadgeändringar mm finns på vår Facebook grupp.

För övriga frågor når du oss i styrelsen här.

Hälsingar, styrelsen PFK Sverige

Nora Lorek, ordförande
Rickard Nilsson, vice ordförande
Margareta Bloom Sandebäck, sekreterare
Håkan Ekebacke, kassör
Pontus Lundahl, ledamot     

Övriga dokument:
Dagordning Årsmöte 2020
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019