Malmöstipendiet

PFK Södra, har beslutat att instifta ett stipendium á 10 000 under fem år för att främja god bildjournalistik.
Malmöstipendiet riktar sig till medlemmar inom PFK som behöver ekonomiskt stöd för ett påbörjat bildjournalistiskt projekt. Stipendiet delas ut under Årets Bildhelgen i Trollhättan i mars 2013 och är på 10 000 kr.
Projektet skall presenteras under nästföljande Årets Bildevenemang. Formen på presentationen beslutas av respektive års arrangörer.
Juryn kommer bestå av tre representanter ur PFK Södra.

Ansökan
Ansökan ska bestå av ca 20 bilder från det pågående projekt som du söker pengar för samt en kort projektbeskrivning.
Bilderna skall vara 72 ppi och 800 pixlar på längsta sidan och packade i en zipfil.
Ansökan skall vara inne senast den 3 mars 2013.
Maila din ansökan till malmostipendiet@aretsbild.se

Varmt välkommen med din ansökan!
Årets Bild och styrelsen för PFK Södra