Snart årsmöte!

Söndagen 7 april är det dags för PFK Sveriges Årsmöte. Hoppas att många har möjlighet att närvara.
Om du ska representera ditt distrikt, se till att ta med alla frågorna ifrån Er.

Jag skulle också vilja be alla styrelser i distrikten återkoppla till mig hur Er styrelse ser ut. Det behövs en uppdatering!

Lämna ett svar