PFK Sverige Styrelse 2020

Kontaktuppgifter till PFK Sveriges styrelse 2021

Ordförande:
Nora Lorek
0706-16 35 25
nora.lorek@gmail.com

Vice ordförande:
Sofia Åström
sofia.astrom@nsk.se

Sekreterare:
AnnaCarin Isaksson
hello@annacarinisaksson.com

Kassör:
Pontus Lundahl
pontus@pfk.se