Uppdatera ditt medlemskap – PFK nu en förening i Journalistförbundet

Hej PFK-medlem!

Äntligen händer det, PFK Sverige går in i Journalistförbundet. Det är en idé som funnits länge och som nu förverkligas. Vi i styrelsen ser fram emot vårt samarbete och hoppas att du som medlem också gör det.

Hösten går fort och det är snart dags att skicka in bilder till Årets Bild 2022 men innan det är dags att våndas över bildurval finns det tid att se över ditt medlemskap i en av Sveriges mest prestigefyllda föreningar för fotografer. Nedan kan du läsa hur du går tillväga för att uppdatera ditt medlemskap. 

Fixa medlemskapet i Journalistförbundet före 30 november 2022 – och delta i en utlottning av presentkort. De tio vinnarna kan välja mellan 250 kronor i presentkort på restaurangen Pressklubben i Stockholm eller en Sverigecheck värd 250 kronor.

Varma hälsningar från PFK Sveriges styrelse

Nora, Emma-Sofia, Pontus, Sofia och Tom
pfksverige@gmail.com

Jag är redan medlem i både Journalistförbundet och PFK Sverige. Vad händer med mitt medlemskap?
Eftersom du sedan tidigare varit medlem i PFK Sverige och även varit medlem i Journalistförbundet, så kommer ditt medlemskap i PFK Sverige automatiskt flyttas över i Journalistförbundets medlemsregister.

Hur fortsätter jag vara medlem i PFK om jag inte är medlem i Journalistförbundet?
Är du inte medlem i Journalistförbundet måste du ansöka om medlemskap på nytt, det spelar alltså ingen roll att du sedan tidigare varit medlem i PFK. Du kan med andra ord inte välja att endast vara medlem i PFK.

För att bli medlem i Journalistförbundet börjar du med att fylla i en ansökan på sjf.se och väljer det medlemskap som passar dig. I samband med ansökan om medlemskap i Journalistförbundet ska du under “övrig information” skriva att du även vill bli medlem i PFK Sverige. 

Har du tidigare varit seniormedlem i PFK Sverige följer du instruktionerna här.

För ytterligare frågor kan du kontakta Journalistförbundets medlemsservice på medlemsregistret@sjf.se

Vad kommer medlemskapet att kosta?
Medlemsavgiften i PFK fastlås varje år under årsmötet av klubbens medlemmar. I enlighet med årsmötet som hölls under första kvartalet i år kommer medlemsavgiften under år 2022 att vara 300 kr oavsett medlemskap. Tidigare årsavgift för ordinarie medlemmar har varit 600 kr/år. 

Kostnad för medlemskap i Journalistförbundet kan du hitta här.

Varför blir medlemsavgiften högre för mig som tidigare endast varit medlem i PFK Sverige?
Kort och gott: du får mer. I och med ett inträde i Journalistförbundet kommer PFK:s medlemmar få ta del av långt fler medlemsförmåner, som möjligheten att söka stipendier och att få facklig rådgivning och stöd. Utöver det får föreningen också en större ekonomisk stabilitet för såväl Årets Bild som lokala arrangemang vilket kommer att underlätta föreningens arbete. 

För de som har medlemskap i både Journalistförbundet och PFK kommer dessutom den totala kostnaden att bli lägre. 

Du kan läsa mer om dina nya förmåner här

Vad kommer hända med de lokala distrikten inom PFK Sverige?
Det är upp till de lokala distrikten att besluta om huruvida de ska finnas kvar i sin nuvarande form eller läggas ner. Kontakta din lokala styrelse för mer information. 

Viktigt att tänka är att det i och med ett inträde i Journalistförbundet kommer bli enklare att ordna olika typer av arrangemang. Från och med nu kommer du inte behöva vara medlem i din lokala PFK styrelse för att kunna söka ekonomiska medel för att anordna exempelvis en fotofrukost, utställning eller föreläsning. Du kan istället söka ett verksamhetsbidrag direkt via Journalistförbundet.

Varför går PFK Sverige in i Journalistförbundet?
På årsmöten 2019 och 2020 fick styrelsen i uppdrag att ta fram konkreta förslag för ett möjligt samgående med SJF eller SFF. Under två på varandra följande årsmöten år 2021 beslutades att PFK Sverige från och med den 1 januari 2022 blir en förening i Journalistförbundet. 

Idéen att bli en förening i Journalistförbundet har funnits lika länge som det nära samarbetet mellan PFK och SJF. Nu när det har blivit verklighet hoppas vi att PFK får större möjligheter att stärka våra medlemmars roll i medielandskapet och bildens roll i medier och samhället i stort. PFK erbjuder Journalistförbundet sina medlemmar som har en ovärderlig kunskap inom bildberättande. Journalistförbundet, å sin sida, erbjuder trygghet med ett kansli och kompetent personal samtidigt som de har möjligheten att tillhandahålla långsiktigt finansiellt stöd för Årets Bild liksom för lokala initiativ och påverkansarbete.

PFK Sveriges grundades 1930 och syftet är, enligt stadgan, att tillvarata medlemmarnas utveckling och intressen på områden som utbildning, arbetsmiljö och arbetsmarknad samt efter förmåga ge stöd i sociala och praktiska frågor. Föreningen skall verka för att vidmakthålla, stimulera och utveckla press- och dokumentärfotografering på hög etisk och teknisk nivå samt främja gott kamratskap medlemmarna emellan. 

Att PFK går in i en starkare organisation kommer bidra till att höja bildens status och stärka fotografens roll i medievärlden. 

Följ oss på Facebook och Instagram


www.pfk.se
www.sjf.se