Extrainsatt Årsmöte PFK Sverige 2021

Kallelse till extrainsatt årsmöte PFK Sverige 2021

Årsmötet hålls via videolänk den 8 november klockan 18.00.

Endast medlemmar i PFK som betalt årsavgift för 2021 har yttranderätt på årsmötet och endast distriktsombuden har rösträtt. Kontakta din distriktsordförande för mer information om ombuden: Norrland/Dalarna, Stockholm, Östra, Västra, Södra.

Förslag om uppgång i SJF. Under årsmötet den 2 juni 2021 godkände årsmötet styrelsens förslag om att PFK Sverige den 1 januari 2022 blir en förening i Journalistförbundet (se protokoll). Syftet är att PFK Sverige ska leva kvar under samma namn och organisationsnummer och även förbli ägare till Årets Bild. För att det ska verkställas måste beslutet om ändring i föreningens stadgar godkännas vid två årsmöten.

Nuvarande stadgar och information om SJF kan läsas här. På årsmötet kommer förslag på stadgeändringar att behandlas. Beslutet godkändes av samtliga sju ombud den 2 juni 2021, men måste godkännas en gång till för att bli gällande. 

Ärenden och motioner ska vara sekreteraren (hello@annacarinisaksson.com) tillhanda senast den 29 oktober. 

Anmälan till årsmötet skickas till Sofia (sofia.astrom@nsk.se) senast 6 november. Möteslänken kommer skickas ut till samtliga anmälda senast en timme innan mötet. 

Möteshandlingar publiceras på vår hemsida www.pfk.se och på sociala medier senast en vecka före årsmötet. För övriga frågor når du oss i styrelsen här.

Hälsingar, styrelsen PFK Sverige

Nora Lorek, ordförande
Sofia Åström, vice ordförande
AnnaCarin Isaksson, sekreterare
Pontus Lundahl, kassör