Försäkring

PFK har ingått samarbete med Gefvert AB avseende Företags- och Allriskförsäkring. Medlemmarna i PFK kan som medlemsförmån teckna dessa försäkringar hos Gefvert enligt nedan.

Företagsförsäkring – en försäkring för företaget som gäller:

  •  Brand-, inbrotts- och vattenskador för egendom på försäkringsstället
  • Avbrottsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring i hela världen
  • Rättsskyddsförsäkring inklusive upphovsrättstvister
  • Tjänstereseförsäkring
  • Allriskförsäkring för kameror, datorer, mobiltelefoner och annan teknisk utrustning.

Allriskförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd, utifrån kommande skada på, eller förlust av, det försäkrade.

Ovanstående försäkringar gäller med en låg självrisk. Mer information om fösäkringarna hittar du här.