In i framtiden!

På gång i PFK Sverige! För visst händer det något. Kommande tisdag ska jag träffa ordförande och chefen i Svenska Fotografernas Förbund. Tanken och idén kom upp under våren, för att se om det finns en eller flera gemensamma beröringspunkter, att fördjupa ett samarbete. Vi i PFK Sverige skulle vilja ha lite mer aktivitet som händer omkring oss.
Bakgrunden är ju den att, flertalet pressfotografer idag inte är anställda på redaktioner, utan kanske frilansar till olika uppdragsgivare. Då kan det ju även vara bild/filmjobb till andra än inom media eller journalistiken. Jag tror också att ganska många utav våra medlemmar också är medlemmar i SFF.
Nu skulle jag vilja ha in era synpunkter på detta. Också tips och idéer på hur vi ska ta oss in i framtiden. PFK bildades 1930 för att tillvarata tidningsknutna fotografer.
Idag, 2018, ser verkligen helt annorlunda ut. Och önskan, ifrån styrelsen i PFK Sverige, att vi ser möjligheter, istället för hinder.

Rickard Nilsson
v ordf PFK Sverige

Lämna ett svar