Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss i PFK finns det ett flertal vägar att gå beroende på vad du söker.
PFK Bankgiro: 166-7468

Ordförande:
Nora Lorek
0706-16 35 25
nora.lorek@gmail.com

Styrelsemedlemmar:
Klicka här

Frågor som rör ditt medlemskap i PFK:
pontus@pfk.se

Ansöka om medlemskap i PFK:
Klicka här