PFK Sveriges framtid

Hej alla medlemmar!

På årsmötet i höstas beslutades det att PFK Sverige från och med årsskiftet blir en förening i Journalistförbundet. Det innebär att du som vill vara medlem i PFK Sverige även måste vara medlem i Journalistförbundet. 

Alla PFK medlemmar som redan idag är medlem i Journalistförbundet kommer automatiskt flyttas över till Journalistförbundets medlemsregister.

För tillfället hoppas vi att så även är fallet för de som idag inte är medlem i Journalistförbundet. De kommer då få information om vilka fler uppgifter som behövs alternativt ges möjlighet att avsluta sitt medlemskap om så önskas.

Oavsett ursprungligt medlemskap kommer Journalistförbundets personal att finnas tillgänglig för att ändra ditt medlemskap utifrån din nuvarande status (studerande/pensionär/fast anställd/vikarie/frilans mm.). 

Här finns information om medlemsavgiften som gäller för Journalistförbundet: https://www.sjf.se/medlemskapet/medlemsavgifter

Vi gjorde en stadgeändring som innebär att inte endast ombud utan samtliga medlemmar har rösträtt på årsmötet. Medlemsavgiften för PFK medlemmar bestäms som varje år på årsmötet och därmed av er. Den kan bestämmas till 0 kronor om det anses rimligt i en övergångsfas som i år. 

För att säkerställa att de lokala distrikten kan fortsätta bedriva sin verksamhet kommer vi ha individuella möten med respektive styrelser. Det kommer ta tid, men i stora övergångar som dessa känns det viktigt att alla får välja i vilken form deras verksamhet ska fortsätta. Det är viktigt att komma ihåg att inte formen på föreningen är det viktiga utan att ni kan ha den verksamheten som känns viktig för er medlemmar. 

Tanken är att evenemang som föreläsningar, utställningar mm som tidigare har arrangerats av distrikten även i fortsättningen ska vara öppna för icke medlemmar. 

För att säkerställa att vi ska kunna svara på allas frågor kommer årsmötet hållas under andra kvartalet i år. Vi återkommer som vanligt med information på hemsidan och via e post. 

Vi jobbar för fullt med att hitta de bästa lösningarna för medlemshanteringen men några frågor kvarstår och vi ber om att få återkommer innan själva flytten av medlemmarna äger rum. 

Vi svarar gärna på frågor! Våra kontaktuppgifter finns här: http://www.pfk.se/styrelse/