Presskort

Vill du ha ett presskort ska du kontakta Journalistförbundet på medlemsregistret@sjf.se
För mer information se här.